Ergonomi för Personliga assistenter och Hemtjänst

Målet med utbildningen i ergonomi och förflyttningsteknik för personliga assistenter och hemtjänstpersonal, är att ge kunskap och arbetsteknik för att kunna undvika och minska belastningsrelaterade besvär och skador. 

Teori varvat med praktisk träning ger förutsättningar för att kunna arbeta fysiskt hållbart samt patientsäkert.

Utbildningen anpassas alltid efter kundens behov förutsättningar och önskemål, och hålls på arbetsplatsen.

Kurstid från 3 timmar.

Kontakta för produktblad och offert!

Välkommen!