Ergonomi på förskola

Utbildning i ergonomi på Förskola ger kunskap och förståelse för de belastningar som finns i arbetsmiljön, och uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning i belastningsergonomi.

Genom både teori och praktik får ni kunskap samt arbetsteknik för att undvika och minska belastningsrelaterade besvär och skador. 

Om barn med fysiska funktionshinder finns på förskolan kan utbildning i förflyttningsteknik ingå.

Kurstid från ca 2 timmar. Utbildningen kan ges både fysiskt på plats samt digitalt.

Kontakta för produktblad och offert.

Välkommen!

 


Referens från digital utbildning på förskola

"I tider som dessa är det värdefullt att vi fortsätter ta hand om oss själva. Som pedagog i förskolan är kroppen ett av våra viktigaste verktyg och kursen i ergonomi påminde oss om vikten av att ta hand om den. Vi fick kunskap om hur kroppen fungerar, hur olika rörelser eller lyft påverkar, hur vi kan tänka för att undvika belastning samt råd om hur vi efter ansträngning kan ge kroppen återhämtning. Det är uppskattat när teori blandas med praktik trots att vi alla sitter framför en skärm på helt olika platser. Ett upplägg och en kurs vi verkligen kan rekommendera!"   

- Frida Bergling, Rektor Föräldrakooperativet Ankan