Digitalt arbetsplatsbesök

Utbildning och arbetsplatsbesök på distans

Det finns nu möjlighet att få både utbildning och arbetsplatsbesök digitalt på din arbetsplats eller hemarbetsplats via ex Skype eller Zoom.

Att arbeta hemma innebär ofta lite sämre ergonomiska förutsättningar gentemot kontoret. Vi går igenom och ställer in arbetsplatsen ergonmiskt efter dina förutsättningar och du får råd och förslag på hur du anpassar ergonomiskt på bästa sätt.

Via en digital utbildning i ergonomi på datorarbetsplatsen får du eller din arbetsgrupp goda kunskaper i hur arbetsplatsen ska utformas.

Kontakta mig för upplägg eller mer information!